Resultatorientert bedriftsrådgivning

PAB Consulting har siden 1993 levert rådgivende og utførende tjenester til bedrifter innenfor de fleste bransjer. Vi har ambisjoner om å delta aktivt i videreutviklingen av bransjer og enkeltbedrifter i vårt markedsområde, samt være en nyttig samarbeidspartner i realisering av nye forretningskonsepter.

Våre tjenester

Prosess

1

Innledning

Prosjektforutsetninger

Engasjementsavtale

Aktivitets- og fremdriftsplan

 

2

Forprosjekt

Tilstandsanalyse

Forutsetninger og rammebetingelser

Konsekvensbetraktinger

Veien videre

3

Plandokument

Plan og disposisjon for oppdraget

Eksempler:

  • Omstillingsprogram
  • Bedriftsetableringer
  • Forretningsplan
  • Emisjonsdokument
  • Bransjeanalyse
4

Gjennomføring

Aktivitet

Tid

Kostnad

Rapportering

5

Oppfølging

Gevinstrealisering

Evaluering

Justering

Fortløpende dialog og

rapportering overfor

oppdragsgiver

Referanser

Teamet

Per Arne Bjørge

Per Arne Bjørge

DAGLIG LEDER / PARTNER

Ansatt: 1993
Teoretisk bakgrunn:

Økonomi, revisjon, ledelse

Tidligere arbeidserfaring:

Finans, revisjon, konsulent

Spesialfelt:

Finansiering, M&A, Strategi og forretningsutvikling. Ledelsesbistand.

Lars Ivar Flydal

Lars Ivar Flydal

SENIOR RÅDGIVER / PARTNER

Ansatt: 1999 – 2001/2003
Teoretisk bakgrunn:

Siviløkonom / MBA

Tidligere arbeidserfaring:

Omstillingsledelse fra industrivirksomheter. Internasjonal ledererfaring finans, Styrearbeid.

Spesialfelt:

Omstilling og virksomhetsutvikling, M&A, strategi og Forretningsutvikling.

Runar Paulsen

Runar Paulsen

SENIOR RÅDGIVER / PARTNER

Ansatt: 2012
Teoretisk bakgrunn:

Siviløkonom

Tidligere arbeidserfaring:

Oljeservice, handel, entreprenørvirksomhet og industriproduksjon.

Spesialfelt:

Strategi og forretningsutvikling, M&A, Styrearbeid, Nyetablering, Eiendom.

Åge Ytreberg

Åge Ytreberg

RÅDGIVER / KONTORLEDER

Ansatt: 1998
Teoretisk bakgrunn:

Økonomi og IKT

Tidligere arbeidserfaring:

Eiendomsforvaltning, IKT, analyser og statistikkbearbeiding.

Spesialfelt:

Forretningsutvikling, Nyetablering, Tilskuddsordninger, IKT.

Kontakt oss

PAB Consulting er et frittstående konsulentselskap med klart fokus på å skape merverdier for sine kunder. Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse og innehar spesiell innsikt i de fremtredende bransjene på Nordvestlandet. Vi påtar oss oppdrag for kunder i alle bransjer og over hele Norge.

Apotekergata 9A, 1 etasje, 6004 Ålesund

PAB Consulting AS

Postboks 705, sentrum, 6001 Ålesund
Apotekergata 9A, 1 etasje, 6004 Ålesund
Org. nr. NO967 171 344MVA